48057f0b-14b5-4a4b-9157-1053721095ea
tbone_ca_base

USDA Prime Dry-Aged T-Bone Steak – Sườn Bò Chữ T

Danh mục: