4933LambRack

Sườn cừu có xương sống- Bone in Standard Lamb Rack

Danh mục: ,