ws03-wild-sockeye-salmon
images (1)
2d54bdda-6a05-4832-ba03-4e9abec3fe68_1024x1024
images

Cá Hồi Sockeye -Sokeye Salmon (Oncohynchus nerka)

Cá Hồi Sockeye -Sokeye Salmon (Oncohynchus nerka) Cá hồi đỏ, cũng gọi là cá hồi đỏ là một loài cá hồi bơi ngược sông để sinh sản được tìm thấy ở phía Bắc Thái Bình Dương và sông đổ nước vào nó. Ngoài ra còn có quần thể hoàn toàn kín trong lục địa của cùng một loài Cá hồi đỏ là loài cá hồi Thái Bình Dương phổ biến thứ ba, sau cá hồi hồng và Oncorhynchus keta