maxresdefault
LA갈비

Bone-in Shortribs – SƯỜN BÒ MỸ CÓ XƯƠNG

Danh mục: