Thịt Thăn Ngoại Bò úc

350.000

Thăn Ngoại Bò úc – Striploin
Đóng gói: Hút chân không
Giá: 350.000đ/kg