Thăn Vai Bò Nhật WAGYU A5

WAGYU BEEF CHUCK Roll A5 Steak
Thịt Thăn Vai Bò Nhật WAGYU A5
ITOHAM FOODS INC – JAPAN
Quy cách: 500gr – 700gr/miếng (Giao hàng từ 500gr)
Đơn giá: 320.000đ/100gr
(*Đơn giá tính theo 100gr)