Thăn Vai Bò Nhật WAGYU A4

280.000

WAGYU BEEF Chuck Roll A4
Thịt Thăn Vai Bò Nhật WAGYU A4
ITOHAM FOODS INC – JAPAN
(*Đơn giá tính theo 100gr)