Thăn Ngoại Bò Nhật WAGYU A5

WAGYU BEEF STRIPLOIN
Thăn Ngoại Bò Nhật A5.
ITOHAM FOODS INC – JAPAN
Quy cách: 300gr

(*Đơn giá tính theo 100gr)