Thăn Ngoại Bò Nhật WAGYU A4

310.000

WAGYU BEEF STRIPLOIN Quotation A4
Thăn Ngoại Bò Nhật WAGYU A4.
ITOHAM FOODS INC – JAPAN
Quy cách: 500gr