Thăn mông bò Wagyu A5

290.000

Thịt Thăn mông bò Wagyu A5
WAGYU SAMURAI TOP SIDE
Quy cách: 500gr

(*Đơn giá tính theo 100gr)