Đầu thăn ngoại Bò Nhật WAGYU A5

WAGYU BEEF RIB EYE A5

Thịt đầu thăn ngoại Bò Nhật WAGYU A5
Quy cách: 300gr

(*Đơn giá tính theo 100gr)