Đầu thăn ngoại Bò Nhật A4

310.000

WAGYU BEEF RIB EYE A4
Thịt đầu thăn ngoại Bò Nhật A4
(*Đơn giá tính theo 100gr)