Bạch Tuộc Nhật

Bạch Tuộc Nhật hay Bạch Tuộc Đỏ, Madako Tako (Steamed Octopus). Là sản phẩm được luộc sơ và đóng gói. Giúp lưu trữ được lâu hơn, tiện lợi khi sử dụng.