A18 Phạm Văn Đồng, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức – TP.HCM
    0936 848 559
   le.dinh@chefmeat.vn